Zaten normalde kendi kendini görüşecek kendine

Top